Piscina

IMG_20190603_155901                        informacion-piscina 2019-2020                                     Ficha Inscripcion piscina 2019-2020                                                                               Pagament-piscina 2019-2020ico-piscina

L’activitat es realitza a través del Patronat Municipal en les instal·lacions del Poliesportiu Onze de Setembre. Els preus per aquest curs 2018-2019 son:

TAULA DE PREUS 2018-2019
PRE-ESCOLAR (INFANTIL) ESCOLAR (PRIMARIA)
 130 €/curs  112 €/curs

Data límit per apuntar-se: 18 de maig del 2018

NORMATIVA

 • Període d’inscripcció:  Data màxima per entregar la documentació cumplimentada amb el rebut del banc conforme s’ha realitzat el pagament,  18 de maig de 2018.
 • Aquest curs el pagament es farà en un sol cop, el 100% al maig.
 • Tarifes:
  1. Infantil (P3-P4y P5) : 130 “tot el curs”
  2. Primària (1º a 6º ) : 112 “ tot el curs”
 • Un cop realitzada l’alta del nen a l’activitat, si vol donar-se de baixa, s’ha de tenir en compte que la mensualitat en curs no es retornarà.
 • Per efectuar la baixa s’haurà d’informar a l’ampa, abans del  25 de cada mes, presencialment i signar la petició de baixa.
 • Per als nens de primària que inicien l’activitat i no sàpiguen el nivell de natació, hauràn de fer una proba de nivell abans d’iniciar el curs. Només s’han de presentar a la recepció del patronat i dir que van a fer la proba de nivell. Això no és necessari pels nens d’infantil.
 • Els carnets que es faran servir per accedir al recinte de piscina s’entregaran abans d’iniciar l’activitat a l’octube i s’hauran de tornar a la coordinadora del grup l’últim dia de piscina, excepte els nens que facin altres activitats al patronat, si no es retornen el patronat cobrarà 10 euros per fer-los de nou.
 • L’activitat de piscina s’inicia a l’octubre i finalitza al mes de maig.
 • Es disposa de 15 places per a infantil i 15 places per a primària, tenint en compte que tenen preferència els nens que ja van fer piscina el curs anterior.
 • Es prega la màxima col·laboració per part del pares  en quant a la puntualitat per a realitzar l’activitat i entrar als vestuaris a canviar als nens. Penseu que és una activitat que ofereix el patronat a les escoles a un preu molt reduït i que per això no pot entrar cada pare/mare a canviar als seus fills/filles.
 • Hi haurà un dia durant el curs que es realitzarà la jornada de portes obertes en la qual un dels pares pot entrar amb el seu fill/a i gaudir de les activitats que organitza el patronat amb els inflables, surus, etc.

 

Formulari d’inscripció:  INSCRIPCIÓ 2018-2019

Full de pagament :  Full pagament

Full de compromís: Full de compromís